ఐబిఎస్ కి మరియు గ్యాస్ట్రైటిస్ సమస్యకు హోమియోపతి చికిత్స

గ్యాస్ట్రైటిస్ మరియు ఐ.బి.ఎస్ (IBS)ని నియంత్రించడం ఎలా? గ్యాస్ట్రైటిస్ గ్యాస్ట్రైటిస్ (పొట్టలో పుండ్లు) మరియు ఐ.బి.ఎస్ (ప్రకోప ప్రేగు సిండ్రోమ్‌) అనేవి బహుశా అన్ని ఇతర జీర్ణ సంబంధ సమస్యల కంటే సాధారణంగా గుర్తించబడే అస్వస్థతలు. వాటికి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను నియంత్రించడానికి హోమియోపతిలో ఉత్తమ చికిత్స ఉంది. గ్యాస్ట్రైటిస్ కారణాలు కడుపు లోపల భాగంలో ఏర్పడే

Read more
Exit mobile version