ప్రోస్టేట్ సమస్యకు హోమియోపతి చికిత్స

ప్రోస్టేట్ సమస్యకు హోమియోపతి చికిత్స

ప్రోస్టేట్ సమస్యలు : ప్రోస్టేట్ అనేది పురుషులలో మాత్రమే కనిపించే వాల్‌నట్-పరిమాణ గ్రంథి. ఇది వీర్యం తయారు చేయడంలో సహాయపడుతుంది. పురీషనాళం ముందు మూత్రాశయం దిగువన ఉన్న ఇది శరీరం నుండి మూత్రం మరియు వీర్యాన్ని తీసుకువెళ్ళే ట్యూబ్ చుట్టూ చుట్టబడుతుంది. వయసుతోపాటు దీని పరిమాణం పెరుగుతుంది. ప్రోస్టేట్ చాలా పెద్దదిగా ఉంటే, అది అనేక

Read more