విటిలిగో(బొల్లి)కి హోమియోపతి చికిత్స

విటిలిగో(బొల్లి)కి హోమియోపతి చికిత్స

విటిలిగో(బొల్లి) బొల్లి అనేది శరీరంలోని వివిధ భాగాలపై తెల్లటి మచ్చలు కనిపించే దీర్ఘకాలిక, చర్మ వ్యాధి. ఇది చర్మాన్ని మాత్రమే కాకుండా, ప్రభావిత ప్రాంతంలో ఉన్న జుట్టును కూడా తెల్లగా మారుస్తుంది. అన్ని రకాల చర్మాల ప్రజలు బొల్లి బారిన పడే అవకాశం ఉంది కానీ ముదురు రంగు ఉన్నవారిలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇది

Read more