ఉబ్బిన డిస్క్ (డిస్క్ బల్జెస్) కు హోమియోపతి చికిత్స

ఉబ్బిన డిస్క్ (డిస్క్ బల్జెస్) కు హోమియోపతి చికిత్స

ఉబ్బిన డిస్క్ (డిస్క్ బల్జెస్): ఉబ్బిన డిస్క్ అనేది వెన్నెముక యొక్క కశేరుకల మథ్య డిస్క్‌కు తగిలిన ఒక సాధారణ వెన్నెముక గాయం. ఇది లంబార్ వెన్నెముక (దిగువ వెనుక), థొరాసిక్ వెన్నెముక (ఎగువ మరియు మధ్య-నడుము) లేదా మీ సర్వైకల్ వెన్నెముక (మెడ)లో సంభవించవచ్చు.ఉబ్బిన డిస్క్‌ను సాధారణంగా “స్లిప్డ్ డిస్క్” లేదా “పొడుచుకు వచ్చిన

Read more
Exit mobile version