పైల్స్, ఫిషర్స్, ఫిస్టులా సమస్యలకు హోమియోపతి చికిత్స

పైల్స్, ఫిషర్స్, ఫిస్టులా సమస్యలకు హోమియోపతి చికిత్స

పైల్స్, ఫిషర్స్, ఫిస్టులా సమస్యలకు హోమియోపతి చికిత్స ఈమధ్య కాలంలో చాలామంది మలవిసర్జన సమయంలో తీవ్రమైన నొప్పి లేదా రక్తస్రావం కావటం లేదా మలబద్దకం వంటి సమస్యలతో, ఎవరికి చెప్పుకోలేక బాధపడుతున్నారు.  ఈ సమస్యలకు ప్రధాన కారణం ‘‘మొలలు (పైల్స్) లేదా ఫిషర్స్ లేదా ఫిస్టులా’’ వంటివి కావడం సర్వసాధారణం. మారుతున్న జీవన విధానం, ఆహారపు

Read more
Exit mobile version